HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỰ ÁN GỒM NHỮNG GÌ?

Giấy phép xây dựng là một trong những thủ tục pháp lý bắt buộc phải thực hiện khi cần xây dựng công trình. Vậy hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án gồm những gì?


Hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2016/ TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng ngày 30/06/2016, để tiến hành thủ tục xin giấy phép xây dựng cho dự án, thì việc đầu tiên cần chuẩn bị chính là hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án, bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/ TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hay giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án.- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính 2 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, hoặc thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng gồm:

+ Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án.
+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất.
+ Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chính của từng công trình.
+ Bản vẽ mặt bằng móng.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án theo đúng mẫu quy định, chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Phòng Quản lý và cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

Khi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng cần kiểm tra đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, thì sẽ nhận được biên nhận, ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.
Còn trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa hợp lệ, sẽ được hướng dẫn chủ đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định.Sau khi cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng dự án, thời hạn tối đa không quá 20 ngày, còn những trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.
Cuối cùng chủ đầu tư nhận kết quả và nộp lệ phí.

CÁC BƯỚC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐÚNG NHẤT

Giấy phép xây dựng là một minh chứng để chứng minh công trình được xây dựng đúng theo quy định của pháp luật. Do vậy mà những dự án, công trình bắt buộc phải có giấy phép xây dựng, thì chủ đầu tư cần tiến hành mọi thủ tục. Sau đây là các bước xin giấy phép xây dựng dự án.


Bước 1: Nộp hồ sơ

Đây là bước đầu tiên trong các bước xin giấy phép xây dựng dự án. Chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại:
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quản lý.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính.
- Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn, đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Bước 2: Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Các cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra hồ sơ, ghi biên bản nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo đúng quy định. Còn những hồ sơ chưa hoàn thiện, còn thiếu một số giấy tờ sẽ có văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư biết.Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm theo dõi, trả kết quả, cũng như thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiện.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị được giao có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. 

Bước 3: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Một bộ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao có chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở; giấy ủy quyền đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền; quyết định cho phép đầu tư xây dựng; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 4: Thời gian cấp phép xây dựng

Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả cấp giấy phép xây dựng tạm không quá 20 ngày. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị không quá 15 ngày, 10 ngày đối với nhà ở nông thôn.
Còn những trường hợp cấp lại hay gia hạn giấy phép xây dựng không quá 10 ngày.


Bước 5:  Nhận kết quả và nộp lệ phí

Đây là bước cuối cùng trong các bước xin giấy phép xây dựng dự án. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế, có đóng dấu của cơ quan cấp phép tại nơi tiếp nhận hồ sơ.
Phía chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định.

QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỰ ÁN

Giấy phép xây dựng là một trong những quy định bắt buộc của Nhà nước, quyết định đến diện tích xây dựng nhà ở và các hạng mục được xây dựng. Do vậy, quy trình xin giấy phép xây dựng dự án được diễn ra như thế nào là điều được nhiều người quan tâm, tìm hiểu khi cần thực hiện thủ tục này.


Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Việc đầu tiên trong quy trình xin giấy phép xây dựng dự án chính là chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Hồ sơ này bao gồm những loại giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật về đất đai, giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo. Còn với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa cải tạo.- Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện, đã được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Với những trường hợp lắp đặt thiết bị, kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư, phải có bản sao chứng thực, hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

- Quyết định phê duyệt dự án, kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp phép, quy trình xin giấy phép xây dựng dự án tiếp theo chủ đầu tư sẽ nộp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan cấp phép sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định.Trong vòng thời hạn 10 ngày làm việc kể từ lúc tiếp nhận hồ sơ, đơn vị được giao sẽ xem xét, kiểm tra, nếu hồ sơ còn thiếu giấy tờ gì sẽ được bổ sung. Nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu, thì cơ quan cấp phép thông báo bằng các văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Sau 2 lần bổ sung mà hồ sơ vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện theo quy định của cơ quan cấp phép có thẩm quyền, sẽ không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Thời gian cấp phép xây dựng mới không quá 20 ngày, còn đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị là 15 ngày, 10 ngày đối với nhà ở nông thôn.

Nhận kết quả và nộp lệ phí, chủ đầu tư sẽ nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.

DỰ ÁN KHÔNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG GỒM LOẠI NÀO?

Giấy phép xây dựng là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với các công trình xây dựng. Tuy nhiên ngoài những công trình cần phải có giấy phép xây dựng, thì bên cạnh đó cũng có một số công trình không cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các dự án không xin giấy phép xây dựng để bạn đọc nắm rõ thuận lợi cho công việc của mình.


Các dự án không xin giấy phép xây dựng

Trước khi tiến hành khởi công xây dựng, một việc làm cần thiết và bắt buộc đối với chủ đầu tư chính là xin cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên lại có những công trình không phải làm thủ tục này. Vậy những dự án không phải xin giấy phép xây dựng gồm những công trình nào?

Những công trình này bao gồm:

- Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.- Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

- Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị, nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hay đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình.

- Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này.

- Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng.

- Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, cũng như không làm ảnh hưởng đến môi trường, an toàn xây dựng.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn.

- Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực có quy hoạch phát triển đô thị.

Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng gồm những loại nào? 

Sau khi đã có thông tin về các dự án không xin giấy phép xây dựng. Sau đây sẽ là bộ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, phải gồm những loại giấy tờ sau:- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng.

- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình liền kề.

Trên đây là những thông tin về các công trình không cần xin giấy phép xây dựng. Cần tư vấn gì thêm về vấn đề này, bạn đọc hãy nhanh chóng liên hệ với Badosa để được giải đáp sớm nhất.

CÁC DỰ ÁN PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG GỒM NHỮNG LOẠI DỰ ÁN NÀO?

Theo quy định của Sở Xây dựng, phần lớn các dự án xây dựng bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có công trình không cần phải tiến hành thủ tục xin cấp phép. Nếu bạn rất muốn biết các dự án phải xin giấy phép xây dựng gồm những công trình nào, hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây.


Các dự án phải xin giấy phép xây dựng mới

Đất thuộc quyền sử dụng của các hộ cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, nhưng Nhà nước lại là đại diện sở hữu cho nhân dân. Do vậy, khi các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng, có quyền chuyển nhượng, tặng, xây dựng. Nhưng nếu có nhu cầu xây dựng bắt buộc phải xin cấp giấy phép xây dựng, theo đúng quy định của Nhà nước.

Đối với các chủ đầu tư thực hiện xây dựng công trình nằm trong các trường hợp được miễn xin cấp giấy phép theo quy định tại khoản 2, điều 89 Luật xây dựng 2014, thì phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.  Còn lại tất cả các dự án phải xin giấy phép xây dựng như:- Các công trình không phải là công trình bí mật nhà nước, công trình chỉ nằm trên địa bàn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh, công trình xây dựng theo quy hoạch.

- Công trình không thuộc dự án đầu tư xây dựng, được Thủ tướng, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.
- Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị không phù hợp với quy hoạch xây dựng.
- Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp,khu chế xuất, khu công nghệ cao.
- Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn.
- Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị.
- Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực đã quy hoạch phát triển đô thị.
- Công trình xây dựng chính.

Các trường xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo

Sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng, chủ đầu tư bắt buộc phải xin giấy phép sửa chữa, cải tạo trong các trường hợp sau:- Công trình sửa chữa,cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình  mà hậu quả làm dẫn đến thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi công năng sử dụng, làm ảnh hưởng tới môi trường và an toàn công trình.

- Công trình làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài tiếp giáp với đường cong đô thị.

Xin giấy phép di dời công trình

Cá nhân, chủ đầu tư có nhu cầu muốn di dời công trình, bắt buộc phải lập hồ sơ xin giấy phép di dời công trình.

Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên đã mang đến cho bạn những hiểu biết cần thiết về các dự án phải xin cấp phép xây dựng. Cần tư vấn thêm về vấn đề này, bạn hãy liên hệ ngay với Badosa để được giải đáp sớm nhất.

CÁC DỰ ÁN KHÔNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH

Theo quy định, có những dự án không cần phải xin giấy phép xây dựng. Vậy những dự án này gồm những dự án nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi thông tin cụ thể trong bài viết dưới đây.


Các dự án không phải xin giấy phép xây dựng?

Theo khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, trước khi khởi công công trình bắt buộc chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, theo đúng quy định của Luật, trừ những trường hợp theo quy định tại khoản 2 điều 89, cụ thể các dự án không phải xin giấy phép xây dựng như sau:
- Các công trình bí mật của nhà nước.
- Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.
- Công trình nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.
- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định.
- Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.
- Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị, nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.


- Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2.
- Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, cũng như không làm ảnh hưởng đến môi trường, an toàn công trình.
- Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài, không tiếp giáp với đường trong đô thị.
- Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn.
- Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Một số vấn đề cần lưu ý khi xin giấy phép xây dựng

Đối với các dự án không phải xin giấy phép xây dựng thì không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên đối với những công trình, dự án bắt buộc phải có giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư cần tuân thủ đúng theo các quy định của Nhà nước.Chủ đầu tư vần thực hiện đầy đủ các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhằm minh chứng cho công trình được xây dựng hợp pháp.
Khi làm hồ sơ xin cấp phép, cần rất nhiều giấy tờ, tài liệu, văn bản, do vậy bạn nên tham khảo trước để tránh tình trạng mất thời gian, và công sức.
Cần tư vấn thêm về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng và các vấn đề liên quan, bạn đọc hãy liên hệ ngay với Badosa để được tư vấn cụ thể nhất.

DỰ ÁN NÀO KHÔNG CẦN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Giấy phép xây dựng công trình là một trong những giấy tờ  bắt buộc mà các chủ đầu tư cần tuân thủ chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên cũng có dự án không nhất thiết phải xin giấy phép xây dựng. Vậy những dự án nào không cần xin giấy phép xây dựng? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để có câu trả lời đầy đủ cho vấn đề trên.


Giấy phép xây dựng là gì?

Đây là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được thực hiện xây dựng nhà cửa, công trình theo nguyện vọng, trong phạm vi nội dung được cấp phép. Đây như là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua, qua đó xác định người dân có xây đúng hay không đúng quy hoạch.

Những dự án nào không cần xin giấy phép xây dựng?

Đối với một công trình, dự án thì chủ đầu tư bắt buộc phải hoàn thành những thủ tục cần thiết trước khi bắt tay vào khởi công xây dựng. Nhưng bên cạnh đó có một số dự án không cần phải tiến hành giai đoạn xin cấp phép xây dựng, theo quy định của Bộ xây dựng từ năm 2014.


Những dự án nào không cần xin giấy phép xây dựng gồm:

- Nhà ở có quy mô dưới 7 tầng, các chủ đầu tư sẽ không mất thời gian, cũng như lo lắng khi phải đi xin giấy phép xây dựng. Nhưng một điều bạn nên biết rằng công trình phải có tổng diện tích sàn dưới 500m2, có quy hoạch chi tiết 1/50, thuộc dự án  phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở.

- Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong, trong trường hợp bạn muốn sửa chữa lại căn nhà của mình, hay thay đổi các thiết bị bên trong ngôi nhà thì bạn không phải xin giấy phép xây dựng.

- Sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài.

- Công trình bí mật của nhà nước.- Xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình có yêu cầu triển khai cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn sinh mạng cộng động.

- Xây dựng tạm, là loại hình công trình phục vụ thi công xây dựng công trình chính và có yêu cầu triển khai xây dựng ngay từ chính quyền địa phương.

- Công trình nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

 - Xây dựng theo tuyến ngoài đô thị, các công trình theo tuyến như công trình đường bộ, đường sắt, đường cáp viễn thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước...

- Xây dựng công trình thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn.

- Xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị.

GIẢI ĐÁP CÂU HỎI: DỰ ÁN NÀO PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Không phải tất cả các dự án đều bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng. Tuy nhiên bạn lại không nắm rõ được dự án nào được miễn, dự án nào phải xin giấy phép xây dựng? Nếu đang băn khoăn về vấn đề này, thì bạn hãy yên tâm, bài viết dưới đây là dành cho bạn!


Các dự án nào phải xin giấy phép xây dựng mới?

Pháp luật hiện nay không quy định chi tiết các dự án nào phải xin giấy phép xây dựng mới mà chỉ đưa ra các trường hợp được miễn xin cấp giấy phép xây dựng. Dựa vào các trường hợp được miễn xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, sau khi đã loại trừ, thì những trường hợp sau bắt buộc phải xin cấp mới giấy phép xây dựng, gồm:

- Các công trình không phải là công trình bí mật của Nhà nước, công trình chỉ nằm trên địa bàn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh, công trình xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch.- Công trình không thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.

- Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình.

- Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nhưng không có quy hoạch chi tiết 1/500, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không được thẩm định thiết kế xây dựng.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn, ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.

- Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô trên 07 tầng, tổng diện tích mặt sàn trên 500m2, không có quy hoạch chi tiết 1/500, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực đã quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa.

- Công trình xây dựng hành chính.

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Ngoài thông tin dự án nào phải xin giấy phép xây dựng, chúng ta hãy cùng tham khảo thủ tục để xin giấy phép đúng chuẩn. Bước 1: Bạn sẽ nộp hồ sơ xin đề nghị cấp giấy phép xây dựng đến các cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Trong vòng thời gian 10 ngày, từ lúc nộp hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ sẽ kiểm tra, và xem xét. 

Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí.

Trên đây là những thông tin về các dự án cần xin giấy phép xây dựng. Cần tư vấn thêm về vấn đề này, bạn đọc hãy nhanh chóng liên hệ với Badosa để được giải đáp cụ thể nhất.

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN CHUẨN NHẤT

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án là mẫu đơn được các cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới những cơ quan có thẩm quyền, để được cấp giấy phép xây dựng cho dự án, công trình.


Các bước cấp phép xây dựng cho dự án

Để biết được chính xác các bước xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án, chủ đầu tư cần nắm rõ để không mất thời gian và công sức.
- Chủ đầu tư nộp hồ sơ và lệ phí khi làm giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng.

-  Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ đầy đủ, giấy tờ hợp lệ.
- Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với các điều kiện cấp phép xây dựng để gửi văn bản lên các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Sở Xây dựng căn cứ vào các quy định hiện hành, để đưa ra quyết định có cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư hay không.


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án 

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án, chủ đầu tư cần làm theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 6/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
Trong tờ đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án có đầy đủ các nội dung như sau:
- Tên chủ đầu tư:
+ Người đại diện
+ Địa chỉ liên hệ.
- Địa điểm xây dựng:
+ Lô đất số:
+ Địa chỉ
- Nội dung đề nghị cấp phép: 
+ Tên dự án
+ Đã được phê duyệt
+ Gồm: Công trình số; tổng diện tích sàn m2; chiều cao công trình; số tầng; nội dung khác.
- Tổ chức tư vấn thiết kế:
+ Công trình số
+ Địa chỉ
+ Điện thoại liên hệ
+ Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế.
- Dự kiến thời gian hoàn thành dự án
- Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.Tờ đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án, phải đầy đủ các thông tin, và theo đúng mẫu của Sở Xây dựng. Đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, biên bản có liên quan để làm hồ sơ xin giấy phép.

 Một bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cần có rất nhiều loại giấy tờ, biên bản khác nhau. Do vậy, chủ đầu tư cần nắm rõ để tránh tình trạng phải làm đi làm lại nhiều lần, vừa mất nhiều công sức, chi phí, mà kết quả mang lại không như ý muốn.

Với những thông tin trên, đã giúp bạn hình dung ra mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án, công trình chúc các bạn thành công.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP CHO DỰ ÁN GỒM NHỮNG GÌ?

Xin cấp giấy phép cho dự án là một trong những thủ tục bắt buộc, chủ đầu tư cần tiến hành. Vừa đúng với quy định của Nhà nước, đồng thời cũng là một minh chứng cho dự án hợp pháp. Do vậy thủ tục xin cấp giấy phép cho dự án là điều được nhiều bạn quan tâm.Để thực hiện xin cấp giấy phép cho dự án một cách được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, và không làm mất thời gian của chủ đầu tư. Thủ tục xin cấp giấy phép cho dự án gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định.

Trong đó, hồ sơ theo quy định tại điều 10 thông tư 15/2016/TT- BXD, hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng ngày 30/06/2016 để tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cho dự án, cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, và các tài liệu liên quan gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính, một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án đầu tư.


- Bản sao hoặc tệp tin có bản chụp chính 2 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, hay thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Bao gồm:
+ Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án.
+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình.
+ Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt của công trình.
+ Bản vẽ mặt bằng móng dự án.
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng và tầng hầm của chủ đầu tư.
- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy.
- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật, hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định.
- Bản kê năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Đây là bước tiếp theo trong thủ tục xin cấp giấy phép cho dự án. Chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Phòng Quản lý và cấp giấy phép xây dựng thuộc Sở xây dựng tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung Ương.

Bước 3: Thụ lý, giải quyết hồ sơ, cấp giấy phép xây dựng.


Bước 4: Nhận kết quả

Chủ đầu tư sẽ nhận kết quả giấy phép xây dựng hoặc văn bản hướng dẫn tại Bộ phận 1 cửa Phòng Quản lý và cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh/ thành phố.
Trên đây là thủ tục xin cấp giấy phép cho dự án, hy vọng bạn đã có thông tin hữu ích.

XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN CẦN THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO

Trước khi xây dựng một dự án mới, bắt buộc chủ đầu tư cần tiến hành làm thủ tục xin giấy phép xây dựng cho dự án, theo đúng điều luật của nhà nước. Và đây là một trong những thủ tục bắt buộc, minh chứng cho dự án đó có hợp pháp hay không.


Các loại giấy tờ cần thiết xin giấy phép xây dựng dự án

Để xin giấy phép xây dựng cho dự án theo quy định tại điều 10, thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng ngày 30/06/2016, chủ đầu tư bắt buộc phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1, thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan, có dấu chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án, hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Bản sao 2 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, hoặc thiết kế bản vẽ dự án thi công theo công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.


Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, thì chủ đầu tư sẽ mang nộp tại Phòng Quản lý và cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng. Trong vòng 20 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ, Sở xây dựng sẽ cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư nếu như hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. Trong trường hợp hồ sơ có sai sót, hay thiếu thì sẽ có nhân viên hướng dẫn để làm lại.

Điều kiện để xin giấy phép xây dựng cho dự án

Để đủ điều kiện xin giấy phép xây dựng cho dự án, chủ đầu tư cần có những giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở .
- Giấy quyết định giao đất hay cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc có tên trong Sổ địa chính mà không có tranh chấp.
- Giấy tờ được thừa kế nhà đất được Ủy ban nhân dân xác nhận về thừa kế.
- Đất không có tranh chấp.
- Giấy tờ chuyển nhượng, mua bán đất đai, nhà ở cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước xác nhận không có tranh chấp.

Xin giấy phép xây dựng cho dự án là một trong những thủ tục bắt buộc, do vậy chủ đầu tư cần tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ, tránh mất thời gian và công sức.