QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỰ ÁN

Giấy phép xây dựng là một trong những quy định bắt buộc của Nhà nước, quyết định đến diện tích xây dựng nhà ở và các hạng mục được xây dựng. Do vậy, quy trình xin giấy phép xây dựng dự án được diễn ra như thế nào là điều được nhiều người quan tâm, tìm hiểu khi cần thực hiện thủ tục này.


Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Việc đầu tiên trong quy trình xin giấy phép xây dựng dự án chính là chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Hồ sơ này bao gồm những loại giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật về đất đai, giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo. Còn với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa cải tạo.- Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện, đã được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Với những trường hợp lắp đặt thiết bị, kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư, phải có bản sao chứng thực, hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

- Quyết định phê duyệt dự án, kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp phép, quy trình xin giấy phép xây dựng dự án tiếp theo chủ đầu tư sẽ nộp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan cấp phép sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định.Trong vòng thời hạn 10 ngày làm việc kể từ lúc tiếp nhận hồ sơ, đơn vị được giao sẽ xem xét, kiểm tra, nếu hồ sơ còn thiếu giấy tờ gì sẽ được bổ sung. Nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu, thì cơ quan cấp phép thông báo bằng các văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Sau 2 lần bổ sung mà hồ sơ vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện theo quy định của cơ quan cấp phép có thẩm quyền, sẽ không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

Thời gian cấp phép xây dựng mới không quá 20 ngày, còn đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị là 15 ngày, 10 ngày đối với nhà ở nông thôn.

Nhận kết quả và nộp lệ phí, chủ đầu tư sẽ nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.

0 nhận xét: