XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN CẦN THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO

Trước khi xây dựng một dự án mới, bắt buộc chủ đầu tư cần tiến hành làm thủ tục xin giấy phép xây dựng cho dự án, theo đúng điều luật của nhà nước. Và đây là một trong những thủ tục bắt buộc, minh chứng cho dự án đó có hợp pháp hay không.


Các loại giấy tờ cần thiết xin giấy phép xây dựng dự án

Để xin giấy phép xây dựng cho dự án theo quy định tại điều 10, thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng ngày 30/06/2016, chủ đầu tư bắt buộc phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1, thông tư 15/2016/TT- BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan, có dấu chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án, hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Bản sao 2 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, hoặc thiết kế bản vẽ dự án thi công theo công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.


Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, thì chủ đầu tư sẽ mang nộp tại Phòng Quản lý và cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng. Trong vòng 20 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ, Sở xây dựng sẽ cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư nếu như hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. Trong trường hợp hồ sơ có sai sót, hay thiếu thì sẽ có nhân viên hướng dẫn để làm lại.

Điều kiện để xin giấy phép xây dựng cho dự án

Để đủ điều kiện xin giấy phép xây dựng cho dự án, chủ đầu tư cần có những giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở .
- Giấy quyết định giao đất hay cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc có tên trong Sổ địa chính mà không có tranh chấp.
- Giấy tờ được thừa kế nhà đất được Ủy ban nhân dân xác nhận về thừa kế.
- Đất không có tranh chấp.
- Giấy tờ chuyển nhượng, mua bán đất đai, nhà ở cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước xác nhận không có tranh chấp.

Xin giấy phép xây dựng cho dự án là một trong những thủ tục bắt buộc, do vậy chủ đầu tư cần tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ, tránh mất thời gian và công sức.

0 nhận xét: